Saber Mais: ALBERTO GAITERO

26.04.2018Judo
Europeus: Telma Monteiro na luta pelo bronze

Europeus: Telma Monteiro na luta pelo bronze

O mesmo cenário para João Crisóstomo