Saber Mais: ALEKSANDER ISAK

05.12.2016Real Madrid
Merengues levaram nega pelo novo Ibrahimovic

Merengues levaram nega pelo novo Ibrahimovic

AIK recusou 8 milhões pelo jovem Aleksander Isak