Saber Mais: DENIS ABLIAZIN

Ri Se-gwang conquista ouro no salto de cavalo

Ri Se-gwang conquista ouro no salto de cavalo

Norte-coreano superou Denis Abliazin

11.10.2014Ginástica
Denis Abliazin arrecadou ouro e bronze no Mundiais

Denis Abliazin arrecadou ouro e bronze no Mundiais

Ginasta russo conquistou duas medalhas