Saber Mais: KHARAITIYAT

04.03.2017Internacional
Qatar: Lekhwyia vence e atira Jesualdo para 2.º lugar

Qatar: Lekhwyia vence e atira Jesualdo para 2.º lugar

Youssef Al Arabi bisa no 3-0 ao Kharaitiyat