Saber Mais: NADZEYA ASTAPCHUK

Yevgeniya Kolodko perde prata de Londres'2012 por doping

Yevgeniya Kolodko perde prata de Londres'2012 por doping

Reanálise mostrou substâncias banidas