Saber Mais: TIAGO PULIDO

Armacenenses: Tiago Pulido é reforço

Armacenenses: Tiago Pulido é reforço

Médio jogava no Lusitano VRSA