Saber Mais: TOMA NIKIFOROV

27.06.2015Jogos Europeus
Judo: Jorge Fonseca falha bronze

Judo: Jorge Fonseca falha bronze

Derrotado pelo belga Toma Nikiforov

M M