Saber Mais: YEVGENIYA KOLODKO

Yevgeniya Kolodko perde prata de Londres'2012 por doping

Yevgeniya Kolodko perde prata de Londres'2012 por doping

Reanálise mostrou substâncias banidas